2008

Създаване

Основанвана е фирмата ФАИЪР ООД - Основана е производствена база в Панагюрище, България

2009

Разрастване

Стартиране на чуждестранен търговски бизнес - Първи стъпли в изпълнението на проекти за чуждестранни клиенти

2015

Модернизация

Разширение на машинния парк - През 2015 година компанията разширява и модернизира машинният си парк

2024

Настояще и бъдеще

TEE Груп - В началото на 2024 година, ТЕЕ Груп наследява основанта през 2008 година ФАИЪР ООД.

2024

Настояще и бъдеще

TEE Груп - В началото на 2024 година, ТЕЕ Груп наследява основанта през 2008 година ФАИЪР ООД.

2024

Настояще и бъдеще

TEE Груп - В началото на 2024 година, ТЕЕ Груп наследява основанта през 2008 година ФАИЪР ООД.

Заглавие

Go to Top