OH-Oscillate

  • Движение на махало по линейни и кръгови пътища
  • Избор на положение на махалото спрямо компонента
  • Въвеждане на амплитудата (ширина на махалото)
  • Въведете честотата на махалото (наклон на махалото)
  • Въведете времето за престой на махалото поотделно за всяка страна
Категория: Етикет:

Описание

С URCap за движение на махало от OH-au2mate е възможно да се извършва движение на люлеещо се махало с Universal Robot. Особено при заваряване на компоненти с големи разлики в корените или толеранси, осцилиращото движение на горелката е от съществено значение. За да се програмира осцилиращо движение, трябва да се въведат началната, междинните и целевата точка на осцилиращия шев. Могат да се зададат също така амплитудата, градиентът на осцилиране, скоростта и времето за престой. Понастоящем URCap поддържа линейни траектории на робота и зигзагообразен модел на осцилиране. Стандартното линейно и кръгово движение се наслагва върху избрания модел на махало.

Заглавие

Go to Top