OH-au2CAM – Софтуер за рязане

  • Офлайн програмиране за рязане на дъна на съдове
  • Симулационна среда и параметрични модели
  • Софтуер и донгъл
  • Инструкции за инсталиране и работа

Описание

Софтуерът за рязане на детайли и профили от листов материал. Интуитивен софтуер за създаване на програми за роботи – програмата е разработена с цел бързо и лесно създаване на машинни програми въз основа на параметрични входни данни без задълбочени познания по програмиране.

Програмата предлага различни възможности за обработка, които са съобразени с възможностите на роботите Universal Robot®. Тя е адаптирана за използване на прости технологии за рязане, от една страна, автогенно рязане с пламък, а от друга – плазмено рязане с прости инверторни плазмени системи, като например технологията на устройствата PowerMax на Hypertherm® и Kjellberg®

Данните могат да се прехвърлят от CAD системата във формат STEP или да се използват параметризирани макроси.

Наличен е контрол на разстоянието чрез напрежението на дъгата или можете да използвате аналогов сензор за пламъчно рязане.

Имате също така възможност за влагане на вашите детайли, като използвате разширението за влагане, за да подредите отделните компоненти върху метални листове.

Заглавие

Go to Top