OH-ArcSense

  • Заваряване с проследяване на шева
  • Повтаряйте програмата толкова често, колкото е необходимо
  • URCap на USB стик
  • Инструкции за инсталиране и работа
Категория: Етикет:

Описание

OH-ArcSense е софтуерен технологичен пакет, който може да бъде инсталиран по желание на Universal Robots e-Series. Той дава възможност на UR робота да заварява по контур и да компенсира грешките с помощта на осцилации и сигнал за следене на шева от източника на захранване.

С инструмента OH-ArcSense е възможно лесно да се компенсират допуските на компонентите и по този начин да се осигури още по-безопасно производство с робота Universal Robot. Инструментът представлява UR-Cap, с който създавате няколко сондиращи точки за референтен компонент. След това програмата се премества в новоизчислената позиция. UR CAP може да се използва като 1D / 2D или 3D версия.

Заглавие

Go to Top