• Работно тегло (т.) – 6-7
  • Макс. Размер на отвора (мм) – 450
  • Сила на смачкване отпред (N/mm2) – 140
  • Централна трошаща сила (N/mm2) – 160
  • Общо тегло (kg) – 360
  • Размер на смачкване (мм) – 100-200