DomeCUT – рязане на основи за контейнери

  • Офлайн програмиране за рязане на дъна на контейнери
  • Симулационна среда и параметрични модели
  • Софтуер и донгъл
  • Инструкции за инсталиране и работа

Описание

Софтуерът за рязане на основи на контейнери. Заедно със SoMaRo успяхме да изградим прагматична системна концепция с интуитивен софтуер за генериране на програми за роботи. Програмата е разработена с цел бързо и лесно създаване на машинни програми въз основа на параметрични входни данни без задълбочени познания по програмиране.

Програмата предлага различни възможности за обработка, които са съобразени с възможностите на роботите UniversalRobot®. Тя е адаптирана за използване на прости технологии за рязане, от една страна, автогенно рязане с пламък, а от друга – плазмено рязане с прости инверторни плазмени системи, като например технологията на устройството PowerMax на Hypertherm® и Kjellberg®.

Заглавие

Go to Top