Описание

  • Универсалният щифт Ви позволява бързо да прикрепяте и откачате допълнителни инструменти към всяка маса с решетка с 16 или 28 отвора ( моля, посочете системата в коментара към поръчката ).
  • Най-високо качество на изработка с внимание към детайла.
  • Пълна съвместимост с други GPPH инструменти.