Сензор за лазерно проследяване Wenglor MLZL141

  • Лесна интеграция
  • Високо качество на профила за висока надеждност на процеса
  • Интегрирано охлаждане/изплакване
  • Компактен и здрав формат (IP67)
  • Опционална интегрирана оценка на данните за определяне на точката на проследяване

Описание

Напълно автоматизираното заваряване поставя високи изисквания за качество и прецизност. Следователно правилната позиция на съответния шев трябва да бъде надеждно определена преди стартирането на процеса на заваряване в роботизираната клетка. Системите за заваряване са оборудвани с иновативни 2D/3D сензори за профили weCat3D за целите на проследяването на заваръчния шев.

Заглавие

Go to Top