Описание

UR робот в портала с оси X, Y и допълнителна ос на въртене за приспособлението.

Свържете се с нас за повече информация.