При нас можете да закупите следните изделия:

Система за бърза смяна за мини багер
от 1 до 6 т.

Система за бърза смяна за компактен багер
от 6 до 12 т.

Система за бърза смяна за хидравличен багер
от 5 до 50 т.

Система за бърза смяна за голям багер
от 40 до 400 т.

Механични трошачки

Механични бързи съединители