UR оперативна единица

Роботиката е силно конкурентна и сложна област с постоянно ускоряващи се иновационни цикли и нарастващи пазарни изисквания. За да постигнете максимален успех на своето специализирано приложение, се нуждаете не само от високопроизводителен хардуер, но и от цяла екосистема, която Ви позволява да разработвате продуктите си с най-висока гъвкавост, надеждност и адаптивност.