UR линейна ос

С така наречената 7-ма ос за линейно регулиране радиусът на действие на роботите се разширява и по този начин те стават много по-гъвкави в своите приложения. През последните години компанията OH-au2mate е специализирана в областта на линейните оси и благодарение на този опит е разработила ос slideONE. Модулна линейна ос, която може да бъде доставена със стандартна дължина от 2 м до 12 м. Това ни дава възможност за гъвкаво използване на роботи вместо заключваща кинематика и за реализиране на ходове с дължина до 12000 mm. Възможно е да се свържат енергийни вериги чрез подходящ комплект адаптери. Можете да получите всичко от един доставчик на подходящи енергийни вериги за UR роботите, свързващи кабели или 7-ма ос