Позициониращ механизъм

Контролерите на роботи могат по желание да управляват осите на външни устройства за позициониране (ротационни/въртящи се единици, единица за преместване), които се наричат външни оси. Външните оси се използват за синхронизирано с процеса позициониране на детайлите.