Индустриални роботи

Роботизираното заваряване е процес, който помага на индустриалния сектор да автоматизира процесите си, да повиши точността, да подобри безопасността и да намали времето за изпълнение. Процесът на роботизирано заваряване се счита за най-продуктивен, когато се прилага за високообемни и повтарящи се задачи. Съществуват множество видове процеси на роботизирано заваряване.

Линейна единица

Позициониращ механизъм